Членство в Клубі є міжнародним, відкритим для всіх юридичних або приватних осіб, яки виявили бажання приєднатись до Клубу та надали відповідну письмову заяву. Ключовою вимогою є готовність до співпраці для досягнення синергетичного ефекту від спільних ініціатив в частині захисту інтересів учасників ринку сонячної енергетики.

Можлива участь у діяльності Клуба в різних форматах. Дійсні учасники – це компанії, які сплачують членські внески. Вони мають право голосу і користуються усіма перевагами учасника Клубу. Асоційовані учасники клубу не сплачують членських внесків, вони мають право брати активну участь в окремих заходах Клубу, але мають тільки рекомендаційне право голосу, який приймається як порада, і не є обов’язковим для Клубу.

Для отримання членства в Клубі необхідно подати на розгляд письмову заяву, підписану особисто або уповноваженою особою (для колективних членів). Рішення про надання статусу Учасника або Асоційованого учасника приймається керівним органом Клубу на підставі вивчення інформації, поданої в реєстраційній заяві, а також відповідності діяльності заявника меті та цілям Клубу.